Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 2/2022

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
2/2022
2 Rodzaj dokumentu
Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
3 Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu
Postepowanie w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Budowa wiaty inwentarskiej na potrzeby hodowli bydła – opasów  na działce nr  449 w miejscowości Dzielnica
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 0024 Dzielnica 
7 Znak sprawy
IUR.6220.3.2022
8 Dokument wytworzył
Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu
24.01.2022 r.
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/5189/1816/obwieszczenie-nr-iur622032022-wojta-gminy-cisek-z-dnia-24-stycznia-2022-r-w-sprawie-umorzenia-postepowania.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
17/2021, 30/2021
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
25.01.2022 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy