Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 1/2022

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
1/2022
2 Rodzaj dokumentu
Aneks do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
3 Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi , ochrona powietrza ochrona przed hałasem, ochrona wód
4 Nazwa dokumentu
Uzupełnienie  Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Wydobywanie  kruszywa naturalnego ze złoża „ROSZOWICE” w miejscowości Roszowice , gmina Cisek, powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, województwo opolskie  na działkach nr 495, 496, 517, 518, 519„
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 0087 Roszowice
7 Znak sprawy
IUR.6220.2.2022
8 Dokument wytworzył
Łukasz Wdowczyk GEOMORR Sp. J. w Krakowie  pełnomocnik PKM „BIS” Sp. z o.o., 47-253 Cisek ul. Olszowa 30
9 Data dokumentu
21.02.2022 r.
10 Dokument zatwierdził
nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/5173/1816/obwieszczenie-nr-iur622022022-wojta-gminy-o-przekazaniu-aneksu-do-raportu-oraz-uzyskaniu-opinii.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
33/2021
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
21.01.2022 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy