Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2022 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 • Uchwała Nr XLIX/275/2022 z 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XLIX/274/2022 z 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok.
 • Uchwała Nr XLVIII/269/2022 z 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XLVIII/268/2022 z 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok.
 • Uchwała Nr XLVII/261/2022 z 24 października 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XLVII/260/2022 z 24 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok.
 • Uchwała Nr XLVI/252/2022 z 27 września 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XLVI/251/2022 z 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok.
 • Uchwała Nr XLV/249/2022 z 13 września 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XLV/248/2022 z 13 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok.
 • Uchwała Nr XLIV/246/2022 z 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XLIV/245/2022 z 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok.
 • Uchwała Nr XLIII/238/2022 z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XLIII/237/2022 z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok.
 • Uchwała Nr XLII/233/2022 z 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XLII/232/2022 z 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok.
 • Uchwała Nr XLI/227/2022 z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XLI/226/2022 z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok.
 • Uchwała Nr XL/224/2022 z 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XL/223/2022 z 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok.
 • Uchwała Nr XXXIX/221/2022 z 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXIX/220/2022 z 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok.
 • Uchwała Nr XXXVIII/214/2022 z 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXVIII/213/2022 z 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok.
 • Uchwała Nr XXXVII/209/2022 z 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXVII/208/2022 z 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok.
 • Uchwała Nr XXXVI/200/2021 z 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXVI/199/2021 z 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2022 rok.