Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXXVI.2021

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących Komisji Rady Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Procedura uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2022 rok:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej Gminy Cisek na 2022 rok,
  PDFUchwała.XXXVI.BUDZET_Gminy_2022.2021-12-17.pdf (2,61MB)
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok,
  PDFUchwała 544 2021 Cisek-sig.pdf (285,66KB)
 3. odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisek na lata 2021-2026,
  PDFUchwała.XXXVI.WPF.2022.2021-12-20.pdf (31,21KB)
 4. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFUchwała 546 2021 Cisek-sig.pdf (282,19KB)
 5. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej,
  PDFUchwała 545 2021 Cisek-sig.pdf (288,93KB)
 6. odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji,
 7. odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
 8. dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami komisji problemowych,
 9. głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok,
  PDFUchwała.XXXVI.BUDZET_Gminy_2022.2021-12-17.pdf (2,61MB)
 2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026,
  PDFUchwała.XXXVI.WPF.2022.2021-12-20.pdf (31,21KB)
 3. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2021-2026,
  PDFUchwała.XXXVI.Strategia_RPS.2021.2021-12-07.pdf (1,85MB)
 4. zmian do budżetu Gminy na 2021 rok,
  PDFUchwała.XXXVI.ZmBudzetu.2021.2021.12.20.pdf (729,07KB)
 5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok.
  PDFUchwała.XXXVI.ZmWPF.2021.2021-12-20.pdf (176,64KB)
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk