Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 34/2021

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
34/2021
2 Rodzaj dokumentu
Obwieszczenie
3 Temat dokumentu
ochrona powierzchni ziemi , ochrona powietrza,
ochrona przed hałasem, ochrona wód
4 Nazwa dokumentu
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środowiskowej o uzyskaniu opinii i uzgodnień
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża  kruszywa naturalnego „Kobylice III” w zweryfikowanych  granicach  istniejącego  obszaru górniczego „Kobylice Południe 1”  na terenie  Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe"
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
jednostka ewid. 160303_2 Cisek, obręb ewidenc. 0047 Kobylice
7 Znak sprawy
IUR.6220.2.2021
8 Dokument wytworzył
Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu
02.12.2021 r.
10 Dokument zatwierdził
nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/5073/1800/obwieszczenie-nr-iur622022021-wojta-gminy-zawiadamiajace-o-mozliwosci-zapoznania-sie-z-aktami-sprawy.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
8/2020, 1/2021, 11/202113/2021, 21/2021
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
02.12.2021 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy