Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXXV.2021

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XXXV.RUCiP.2021.2021-11-22.pdf (288,05KB)
  PDFUzgodnienie_SANEPID_pismo.pdf (307,66KB)
 2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XXXV.Stawki_podatku_na_2022.2021-11-09.pdf (286,46KB)
 3. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”,
  PDFUchwała.XXXV.Program_wspolpracy.2021.2021-11-22.pdf (432,45KB)
 4. wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XXXV.Wynagr_Wójta.2021.2021-11-25.pdf (289,23KB)
 5. zmian do budżetu Gminy na 2021 rok,
  PDFUchwała.XXXV.Zm_BUDZETU_Gm.2021.2021.11.29.pdf (958,23KB)
 6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok.
  PDFUchwała.XXXV.ZmWPF.2021.2021-11-29.pdf (267,59KB)
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita szafarczyk