Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244L

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Cisek ogłasza  przetarg ustny nieograniczony.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż  samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244L  o nr rejestracyjnym OPF 911D, rok produkcji 1983

Cena wywoławcza brutto wynosi:  7 700,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Cisek sala nr 17.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości  1 000 zł w gotówce nie później niż do dnia 23.11.2021 r. na rachunek bankowy Urzędu  75 8882 1016 2002 0000 2440 0163.

Regulamin przetargu można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Cisek.

Pojazd można oglądać  po wcześniejszym zgłoszeniu do gospodarza OSP Cisek –Rafała Wilka tel. 604508379.

Wadium winno być  wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone poprzez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia samochodu.

Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód osobisty. Zastrzega się unieważnienie przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności pokrywa nabywca.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela -  Mirosław Jelonek pok. Nr 25 tel. 774871140 wew. 54.

PobierzPDFOgłoszenie o przetargu ustym z dnia 18 listopada 2021.pdf (635,43KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko