Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 33/2021

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
33/2021
2 Rodzaj dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi , ochrona powietrza ochrona przed hałasem, ochrona wód
4 Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Wydobywanie  kruszywa naturalnego ze złoża „ROSZOWICE” w miejscowości Roszowice , gmina Cisek, powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, województwo opolskie  na działkach nr 495, 496, 517, 518, 519„
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 0087 Roszowice
7 Znak sprawy
IUR.6220.11.2021
8 Dokument wytworzył
PKM „BIS” Sp. z o.o., 47-253 Cisek ul. Olszowa 30
9 Data dokumentu
20.09.2021 r.
10 Dokument zatwierdził
nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/5026/1800/obwieszczenie-nr-iur6220112021-wojta-gminy-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
Brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
03.11.2021 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy