Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXXIV.2021

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Wystąpienie starosty kędzierzyńsko- kozielskiego.
 3. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja nt. realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.:
 1. przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji dotyczącej przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.,
  PDFUchwała_357_2021_Cisek-sig.pdf (268,20KB)
 2. przedstawienie opinii komisji stałych rady,
 3. dyskusja.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Cisek położoną w obrębie Cisek,
  PDFUchwała.XXXIV.Dzierżawa_Cisek.2021.2021-10-19.pdf (223,80KB)
 2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Cisek położoną w obrębie Łany,
  PDFUchwała.XXXIV.Dzierżawa_Łany.2021.2021-10-19.pdf (223,45KB)
 3. zmian do budżetu Gminy na 2021 rok,
  PDFUchwała.XXXIV.zmBUDZETU_Gminy.2021.2021-10-25.pdf (530,37KB)
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok.
  PDFUchwała.XXXIV.zmWPF.2021.2021-10-25.pdf (222,17KB)
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 4. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

Transmisja XXXIV sesji Rady Gminy Cisek