Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 30/2021

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
30/2021
2 Rodzaj dokumentu
Obwieszczenie o dokumentach zgromadzonych w trakcie prowadzonego postępowania
3 Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu
Postepowanie w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Budowa wiaty inwentarskiej na potrzeby hodowli bydła – opasów  na działce nr  449 w miejscowości Dzielnica
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 0024 Dzielnica 
7 Znak sprawy
IUR.6220.9.2021
8 Dokument wytworzył
Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu
04.10.2021 r.
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/4991/1800/obwieszczenie-nr-iur622092021-wojta-gminy-z-dnia-4-pazdziernika-2021-r-o-zgromadzonych-dokumentach-w-sprawie-budowy-wiaty-inwentarskiej-w-dzielnicy.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
17/2021
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
04.10.2021 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy