Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXXIII.2021

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII, XXX, XXXI, XXXII Sesji Rady Gminy.
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
    PDFSprawozdanie z działalności GOPS za 2020r..pdf (229,91KB)
  5. Przedstawienie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny w Gminie Cisek za 2020 rok.
    PDFSprawozdanie wspieranie rodziny za 2020r..pdf (204,23KB)
  6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za 2020 rok.
    PDFSprawozdanie OZPS za 2020r..pdf (1,97MB)
  7. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
  8. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  9. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  10. Informacja nt. realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2021r.:
    PDFINFORMACJA wykonaniu budżetu Gminy Cisek za I półrocze 2021.pdf (1,50MB)
    PDFInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf (47,41KB)
    PDFInformacja GOK o wykonaniu planu finansowego.pdf (94,56KB)
  1. przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji dotyczącej przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.,
  2. przedstawienie opinii komisji stałych rady,
  3. dyskusja.
  1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian do budżetu Gminy na 2021 rok,
    PDFUchwała.XXXIII.ZmBudżetu.2021.2021.09.24.pdf (550,87KB)
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    PDFUchwała.XXXIII.ZmWPF.2021.2021-09-27.pdf (227,45KB)
  3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2021/2022.
    PDFUchwała.XXXIII.Paliwo.2021.2021-09-20.pdf (220,85KB)
  1. Zapytania i oświadczenia radnych.
  2. Informacje oraz zapytania sołtysów.
  3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  4. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk

Transmisja XXXIII sesji Rady Gminy Cisek