Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 21/2021

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
21/2021
2 Rodzaj dokumentu
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
3 Temat dokumentu
ochrona powierzchni ziemi , ochrona powietrza,
ochrona przed hałasem, ochrona wód
4 Nazwa dokumentu
Zawiadomienie o złożeniu uzupełnień /wyjaśnień do  Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża  kruszywa naturalnego „Kobylice III” w zweryfikowanych  granicach  istniejącego  obszaru górniczego „Kobylice Południe 1”  na terenie  Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe„
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
jednostka ewid. 160303_2 Cisek, obręb ewidenc. 0047 Kobylice
7 Znak sprawy
IUR.6220.2.2021
8 Dokument wytworzył
Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu
07.09.2021 r.
10 Dokument zatwierdził
nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/4958/1800/obwieszczenie-nr-iur622022021-wojta-gminy-cisek-z-dnia-7-wrzesnia-2021-r-zawiadamiajace-strony-postepowania-o-przekazaniu-uzupelnien-i-wyjasnien.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
8/2020, 1/2021, 11/202113/2021
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
08.09.2021 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy