Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 17/2021

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
17/2021
2 Rodzaj dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Budowa wiaty inwentarskiej na potrzeby hodowli bydła – opasów”  na działce nr  449 w miejscowości Dzielnica
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 0024 Dzielnica 
7 Znak sprawy
IUR.6220.9.2021
8 Dokument wytworzył
Beata, Alfred Mincer
9 Data dokumentu
06.07.2021r. (uzupełniony w dn. 12.08.2021r.)
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/4918/1800/obwieszczenie-nr-iur622092021-wojta-gminy-cisek-z-19-sierpnia-2021-r-o-wszczeciu-postepowania-i-wystapieniu-do-organow-wspoldzialajacych.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
Brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
19.08.2021 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy