Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 16/2021

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
16/2021
2 Rodzaj dokumentu
Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia  i  przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko  w postępowaniu  o wydanie decyzji środowiskowej
3 Temat dokumentu
ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza
ochrona przed hałasem, ochrona wód
4 Nazwa dokumentu
Obwieszczenie
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Obwieszczenie  dot. uzupełnienia Raportu oddziaływania na środowisko, oraz przekazaniu wniesionych sprzeciwów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia  pn :  „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu macior  i odchowu prosiąt do warchlaków wraz z  częścią socjalno-laboratoryjną a także niezbędną  infrastrukturą towarzyszącą”  , planowanego do realizacji na działkach nr 30 i 31 km. 1 obręb  geodezyjny Przewóz
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 0082 Przewóz
7 Znak sprawy
IUR.6220.7.2021
8 Dokument wytworzył
Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu
10.08.2021 r.
10 Dokument zatwierdził
nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/4906/1800/obwieszczenie-nr-iur622072021-wojta-gminy-cisek-z-10-sierpnia-2021-roku-zawiadamiajace-strony-postepowania-w-sprawie-budowy-budynku-inwentarskiego-w-przewozie-o-dalszym-toku-postepowania-administracyjnego.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
10/2021, 14/2021
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
10.08.2021 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy