Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 15/2021

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
15/2021
2 Rodzaj dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu
Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie   4 szt drzew oraz 1617,91 m2 krzewów rosnących na działkach nr 179, 312/1, 274/1, obręb Łany
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo opolskie, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Gmina Cisek
7 Znak sprawy
GK.6131.38.2021
8 Dokument wytworzył
TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
9 Data dokumentu
17.06.2021 r.
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul. Planetorza 52, pok. 28, tel 77 48 71 159
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
Brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
13.07.2021 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy