Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 11/2021

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
11/2021
2 Rodzaj dokumentu
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
3 Temat dokumentu
ochrona powierzchni ziemi , ochrona powietrza,
ochrona przed hałasem, ochrona wód
4 Nazwa dokumentu
Zawiadomienie o  złożeniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża  kruszywa naturalnego „Kobylice III” w zweryfikowanych  granicach  istniejącego  obszaru górniczego „Kobylice Południe 1”  na terenie  Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe„
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
jednostka ewid. 160303_2 Cisek, obręb ewidenc. 0047 Kobylice
7 Znak sprawy
IUR.6220.2.2021
8 Dokument wytworzył
Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk 46-040 Ozimek
9 Data dokumentu
28.04.2021 r.
10 Dokument zatwierdził
nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/4716/1800/zawiadomienie-nr-iur622022021-wojta-gminy-cisek-z-dnia-4-czerwca-2021-roku.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
8/2020, 1/2021
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
04.06.2021 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy