Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 10/2021

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
10/2021
2 Rodzaj dokumentu
wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu
ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza
ochrona przed hałasem, ochrona wód
4 Nazwa dokumentu
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu macior  i odchowu prosiąt do warchlaków wraz z  częścią socjalno-laboratoryjną a także niezbędną  infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na działkach nr 30 i 31 km. 1, obręb geodezyjny Przewóz
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 0082 Przewóz
7 Znak sprawy
IUR.6220.7.2021
8 Dokument wytworzył
Rajmund Bulik zam. Przewóz reprezentowany przez pełnomocnika Panią Marzenę Kaźmierczak
9 Data dokumentu
04.04.2021 r.
10 Dokument zatwierdził
nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/4665/1800/obwieszczenie-nr-iur62207-2021-wojta-gminy-cisek-z-12-maja-2021-roku-o-wszczeciu-postepowania-i-przystapieniu-do-przeprowadzenia-oceny-oddzialywania-na-srodowisko.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
13.05.2021 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy