Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXIX.2021

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 10 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Uchwała w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2021 rok, 
  PDFUchwała.XXIX.zmBUDZETU.2021.2021-05-07.pdf (433,97KB)
 2. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  PDFUchwała.XXIX.zmWPF.2021.2021-05-07.pdf (179,26KB)
 3. Uchwała w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  PDFUchwała.XXIX.Dodatek_mieszkan_i_deklaracja.2021.2021-05-05.pdf (487,24KB)
 4. Uchwała w sprawie rozpatrzenie petycji „o opinię w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego,
  PDFUchwała.XXIX.PETYCJA_Referendum_ludowe.2021.2021-05-07.pdf (142,41KB)
 5. Uchwała w sprawie rozpatrzenie petycji „o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
  PDFUchwała.XXIX.PETYCJA_Poparcie_Rządu_Tymczasowej_Rady.2021.2021-05-07.pdf (147,88KB)
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

 

TRANSMISJA OBRAD XXIX SESJI RADY GMINY CISEK
10.05.2021 r. godz. 16:00