Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 9/2021

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
9/2021
2 Rodzaj dokumentu
Polityki, strategie, plany lub programy
3 Temat dokumentu
Inne
4 Nazwa dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Uchwała nr XXVIII/155/2021 Rady Gminy Cisek z dnia 29 marca 2021 r w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku"
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo opolskie, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski , Gmina Cisek, jednostka ewid. 160303_2 Cisek
7 Znak sprawy
GK.602.1.2021
8 Dokument wytworzył
Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu
29.03.2021 r.
10 Dokument zatwierdził
Rada Gminy Cisek
11 Data zatwierdzenia dokumentu
29.03.2021 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek, ul. Planetorza 52, pok. 28 , tel 77 48 71 159, e-mail: info@cisek.pl
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/4589/1712/program-ochrony-srodowiska-dla-gminy-cisek-na-lata-2021-2024-z-perspektywa-do-2028-roku.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie
TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
2/2021
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
20.04.2021 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18 Uwagi
Nie dotyczy