Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXVIII.2021

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Cisek w formie zdalnej.

Porządek obrad przewiduje:    

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian do budżetu Gminy Cisek na 2021 rok, 
  PDFUchwała.XXVIII.ZmBUDZETU2021.2021-03-26.pdf (524,64KB)
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  PDFUchwała.XXVIII.zmWPF.2021.2021-03-29.pdf (180,04KB)
 3. przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku",
  PDFUchwała.XXVIII.Program Och.Środowiska.2021.2021-03-19.pdf (8,89MB)
 4. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XXVIII.Lokale_mieszkalne.2021.2021-03-24.pdf (404,43KB)
 5. nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Planetorza w Cisku,
  PDFUchwała.XXVIII.SztandarPSPCisek.2021.2021-03-22.pdf (521,52KB)
 6. zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Cisek w 2021 roku.
  PDFUchwała.XXVIII.Zwolnienia i zwroty opłaty.2021.2021-03-23.pdf (191,25KB)
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

Transmisja obrad Rady Gminy Cisek