Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Wójt Gminy Cisek podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przeprowadzonego pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek.

(Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r  poz. 1490 z późn. zm. )

Lp

Data, miejsce, prze-prowadzonego przetargu

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Liczba osób dopuszczonych do przetargu

Liczba osób nie-dopuszczonych do przetargu

Cena wywoławcza

Najwyższa cena osiągnięta
w przetargu

Nabywca wyłoniony
w przetargu

1.

5 marzec 2021 r ., godz. 10.00
siedziba Urzędu Gminy Cisek 
ul. Planetorza 52

 

Obręb Roszowicki Las
działka nr 240/1,  k.m. 3,
pow. 0,2535 ha, w tym:
tereny mieszkaniowe B- 0,0642 ha, pastwiska  Ps III-  0,1893 ha KW OP1K/00003962/3

 

           1

 

0

 

 80.000,00 zł

 

 

 80.800,00 zł

 

 

Hubert Kramosz

 

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek oraz zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 15.03.2021 r do dnia 22.03.2021 r.

Pobierz plik PDF: PDFInformacja Wójta o wyniku przetargu.pdf (337,76KB)