Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXVII.2021

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 1 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:  

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja przedstawicieli Głównego Urzędu Statystycznego na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian do budżetu Gminy Cisek na 2021 rok, 
  PDFUchwała.XXVII.zmBudżetu.2021.2021-03-01.pdf (534,45KB)
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  PDFUchwała.XXVII.zmWPF.2021.2021-03-01.pdf (179,34KB)
 3. rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”,
  PDFUchwała.XXVII.Petycja_W_obronie_prawdy.2021.2021-02-23.pdf (193,63KB)
 4. rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO,
  PDFUchwała.XXVII.Stowarzyszenia_Polska_Wolna_od_GMO.2021.2021-02-23.pdf (197,24KB)
 5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2021,
  PDFUchwała.XXVII.PROGRAM_OPIEKI_ZWIERZ.2021.2021-02-22.pdf (376,21KB)
 6. sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  PDFUchwała.XXVII.DOTACJA_Kościół_Przewóz.2021.2021-02-22.pdf (158,65KB)
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk

Transmisja obrad Rady Gminy Cisek