Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. SPORT

Zarządzenie Nr 19/2021
Wójta Gminy Cisek

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Na postawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tytuł zadania – Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, które wykonywane będzie przez:

  1. Towarzystwo Promocji i Rozwoju wsi Cisek – CISEK 2000, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania – 7.000,00 zł.
  2. Ludowy Zespół Sportowy „RUCH” STEBLÓW, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania – 13.000,00 zł.
  3. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania – 4.000,00 zł.
  4. Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA 1900” ŁANY, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania –  31.500,00 zł.
  5. Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”, z siedzibą w Cisku, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania –  41.500,00 zł.
  6. Uczniowski Klub Sportowy „UKS Cisek”, wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania – 3.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko