Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 2/2021

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
2/2021
2 Rodzaj dokumentu
Projekty polityk, strategii, planów lub programów
3 Temat dokumentu
Inne
4 Nazwa dokumentu
Projekt opracowania: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Projekt opracowania: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo opolskie, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski , Gmina Cisek, jednostka ewid. 160303_2 Cisek
7 Znak sprawy
GK.602.1.2021
8 Dokument wytworzył
Firma ALBEKO 45-753 Opole, ul.Styki 8/3
9 Data dokumentu
Luty 2021
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul. Planetorza 52, pok. 28 , tel 77 48 71 159 e-mail:
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/4426/1800/obwieszczenie-nr-gk60212021-wojta-gminy-cisek-o-przystapieniu-do-opracowania-programu-ochrony-srodowiska-na-lata-2021-2024.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
16.02.2021 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy