Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2021/2022

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas pierwszych na podstawie zgłoszenia rodziców. W okresie od 16 lutego do 2 marca 2021 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.

Do dnia 16 marca 2021 r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a do 23 marca 2021 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. Do dnia 30 marca 2021 r. komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 6 kwietnia do 18 maja 2021 roku.

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

  1. kandydat zamieszkuje na terenie gminy Cisek – 10 pkt;
  2. rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w wybranej szkole – 8 pkt;
  3. niepełnoprawność kandydata – 6 pkt;
  4.  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 4 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

Pobierz:
PDFZarządzenie nr 15.2021 Wójta Gminy Cisek z 28 stycznia 2021.pdf (281,63KB)
PDFUCHWAŁA nr XXIV.147.2017 sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych.pdf (107,24KB)