Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 1/2021

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
1/2021
2 Rodzaj dokumentu
Postanowienie
3 Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi , ochrona powietrza ochrona przed hałasem, ochrona wód,
4 Nazwa dokumentu
Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża  kruszywa naturalnego „Kobylice III” w zweryfikowanych  granicach  istniejącego  obszaru górniczego „Kobylice Południe 1”  na terenie  Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe „ , poł. na działkach nr 386/1, 386/2, 396, 402/3, 409/2, 409/7, 409/10, 454, 455, 456/1, 457, 458, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, ark. 2,
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 0047 Kobylice
7 Znak sprawy
IUR.6220.2.2021
8 Dokument wytworzył
Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu
27.01.2021 r.
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/download/attachment/17703/postanowienie-nr-iur622022021-wojta-gminy-cisek-z-27-stycznia-2021-w-sprawie-koniecznosci-przeprowadzenia-oceny-oddzialywania-na-srodowisko.pdf
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 8/2020
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
28.01.2021 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy