Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2021 roku

Uchwały z dnia 20 grudnia 2021 r. - XXXVI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXVI/205/2021 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXVI.205.2021.2021-12-20.pdf (161,66KB)

 
XXXVI/204/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w związku z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

PDFUchwała.XXXVI.204.2021.2021-12-20.pdf (170,85KB)

 
XXXVI/203/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXVI.203.2021.2021-12-20.pdf (3,42MB)

 
XXXVI/202/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXXVI.202.2021.2021-12-20.pdf (726,97KB)

DzUWojOp.gif
XXXVI/201/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2021-2026

PDFUchwała.XXXVI.201.2021.2021-12-20.pdf (1,67MB)

 
XXXVI/200/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXVI.200.2021.2021-12-20.pdf (3,35MB)

 
XXXVI/199/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2022 rok

PDFUchwała.XXXVI.199.2021.2021-12-20.pdf (2,31MB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 29 listopada 2021 r. - XXXV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXV/198/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXV.198.2021.2021-11-29.pdf (3,50MB)

 
XXXV/197/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXXV.197.2021 .2021.11.29.pdf (830,99KB)

DzUWojOp.gif
XXXV/196/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXV.196.2021.2021-11-29.pdf (168,19KB)

 
XXXV/195/2021 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”

PDFUchwała.XXXV.195.2021.2021-11-29.pdf (309,06KB)

 
XXXV/194/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.XXXV.194.2021.2021-11-29.pdf (178,90KB)

DzUWojOp.gif
XXXV/193/2021 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXV.193.2021.2021-11-29.pdf (273,81KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 25 października 2021 r. - XXXIV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXIV/192/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXIV.192.2021.2021-10-25.pdf (1,13MB)

 
XXXIV/191/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXXIV.191.2021.2021-10-25.pdf (517,37KB)

DzUWojOp.gif
XXXIV/190/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Cisek położoną w obrębie Łany

PDFUchwała.XXXIV.190.2021.2021-10-25.pdf (118,20KB)

 
XXXIV/189/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Cisek położoną w obrębie Cisek

PDFUchwała.XXXIV.189.2021.2021-10-25.pdf (119,68KB)

 

 

Uchwały z dnia 27 września 2021 r. - XXXIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXIII/188/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2021/2022

PDFUchwała.XXXIII.188.2021.2021-09-27.pdf (119,32KB)

DzUWojOp.gif
XXXIII/187/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXIII.187.2021.2021-09-27.pdf (870,43KB)

 
XXXIII/186/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXXIII.186.2021.2021-09-27.pdf (397,77KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 30 sierpnia 2021 r. - XXXII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXII/185/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXII.185.2021.2021-08-30.pdf (3,44MB)

 
XXXII/184/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXXII.184.2021.2021-08-30.pdf (224,69KB)

DzUWojOp.gif
XXXII/183/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w związku z realizacją
zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

PDFUchwała.XXXII.183.2021.2021-08-30.pdf (124,20KB)

 

 

Uchwały z dnia 3 sierpnia 2021 r. - XXXI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXI/182/2021 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDFUchwała.XXXI.182.2021.2021-08-03.pdf (122,09KB)

 
XXXI/181/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXI.181.2021.2021-08-03.pdf (1,02MB)

 
XXXI/180/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXXI.180.2021.2021-08-03.pdf (330,63KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 30 czerwca 2021 r. - XXX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXX/179/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego

PDFUchwała.XXX.179.2021.2021-06-30.pdf (215,24KB)

DzUWojOp.gif
XXIX/178/2021 w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

PDFUchwała.XXX.178.2021.2021-06-30.pdf (190,49KB)

DzUWojOp.gif
XXX/177/2021 w sprawie cen maksymalnych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich
w publicznym transporcie zbiorowym

PDFUchwała.XXX.177.2021.2021-06-30.pdf (193,78KB)

DzUWojOp.gif
XXX/176/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego

PDFUchwała.XXX.176.2021.2021-06-30.pdf (181,39KB)

 
XXX/175/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XXX.175.2021.2021-06-30.pdf (180,96KB)

 
XXX/174/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji

PDFUchwała.XXX.174.2021.2021-06-30.pdf (172,19KB)

 
XXIX/173/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2021/2022

PDFUchwała.XXX.173.2021.2021-06-30.pdf (153,17KB)

DzUWojOp.gif
XXX/172/2021 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2021-2025

PDFUchwała.XXX.172.2021.2021-06-30.pdf (290,11KB)

DzUWojOp.gif
XXX/171/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cisek

PDFUchwała.XXX.171.2021.2021-06-30.pdf (170,82KB)

DzUWojOp.gif
XXX/170/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXX.170.2021.2021-06-30.pdf (865,42KB)

 
XXX/169/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXX.169.2021.2021-06-30.pdf (337,67KB)

DzUWojOp.gif
XXIX/168/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek

PDFUchwała.XXX.168.2021.2021-06-30.pdf (164,48KB)

 
XXX/167/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

PDFUchwała.XXX.167.2021.2021-06-30.pdf (157,58KB)

 
XXX/166/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cisek wotum zaufania

PDFUchwała.XXX.166.2021.2021-06-30.pdf (133,78KB)

 

 

Uchwały z dnia 10 maja 2021 r. - XXIX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXIX/165/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji "o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego"

PDFUchwała.XXIX.165.2021.2021.05.10.pdf (227,95KB)

 
XXIX/164/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego

PDFUchwała.XXIX.164.2021.2021.05.10.pdf (183,66KB)

 
XXIX/163/2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego

PDFUchwała.XXIX.163.2021.2021.05.10.pdf (421,60KB)

DzUWojOp.gif
XXIX/162/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXIX.162.2021.2021-05-10.pdf (885,59KB)

 
XXIX/161/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXIX.161.2021.2021.05.10.pdf (350,45KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 29 marca 2021 r. - XXVIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXVIII/160/2021 w sprawie przejęcia zadania inwestycyjnego należącego do Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422 O Zakrzów – Cisek w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

PDFUchwała.XXVIII.160.2021.2021-03-29.pdf (145,17KB)

 
XXVIII/159/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2021 roku

PDFUchwała.XXVIII.159.2021.2021-03-29.pdf (143,36KB)

 
XXVIII/158/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Cisek w 2021 roku

PDFUchwała.XXVIII.158.2021.2021-03-29.pdf (142,21KB)

DzUWojOp.gif
XXVIII/157/2021 w sprawie nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Planetorza w Cisku

PDFUchwała.XXVIII.157.2021.2021-03-29.pdf (445,90KB)

 
XXVIII/156/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cisek

PDFUchwała.XXVIII.156.2021.2021-03-29.pdf (309,87KB)

DzUWojOp.gif
XXVIII/155/2021 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021 – 2024
z perspektywą do 2028 roku"

PDFUchwała.XXVIII.155.2021.2021-03-29.pdf (8,82MB)

 
XXVIII/154/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXVIII.154.2021.2021-03-29.pdf (875,09KB)

 
XXVIII/153/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXVIII.153.2021.2021-03-29.pdf (435,25KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 1 marca 2021 r. - XXVII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXVII/152/2021 w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Cisek a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w zakresie realizacji zadania dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego

PDFUchwała.XXVII.152.2021.2021-03-01.pdf (145,53KB)

 
XXVII/151/2021 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała.XXVII.151.2021.2021-03-01.pdf (145,65KB)

 
XXVII/150/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2021

PDFUchwała.XXVII.150.2021.2021-03-01.pdf (291,93KB)

DzUWojOp.gif
XXVII/149/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

PDFUchwała.XXVII.149.2021.2021-03-01.pdf (186,20KB)

 
XXVII/148/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały „W obronie prawdy,
godności i wolności człowieka”

PDFUchwała.XXVII.148.2021.2021-03-01.pdf (182,33KB)

 
XXVII/147/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXVII.147.2021.2021-03-01.pdf (883,28KB)

 
XXVII/146/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXVII.146.2021.2021-03-01.pdf (441,03KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 22 stycznia 2021 r. - XXVI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXVI/145/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XXVI.145.2021.2021-01-22.pdf (183,49KB)

 
XXVI/144/2021 w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy"

PDFUchwała.XXVI.144.2021.2021-01-22.pdf (215,65KB)

DzUWojOp.gif
XXVI/143/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2021 rok

PDFUchwała.XXVI.143.2021.2021-01-22.pdf (232,95KB)

 
XXVI/142/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.XXVI.142.2021.2021-01-22.pdf (199,63KB)

 
XXVI/141/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXVI.141.2021.2021-01-22.pdf (1 011,08KB)

 
XXVI/140/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXVI.140.2021.2021-01-22.pdf (291,09KB)

DzUWojOp.gif