Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXVI.2021

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 22 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:    

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian do budżetu Gminy na 2021 rok, 
  PDFUchwała.XXVI.ZmBudżetu.2021.2021-01-22.pdf (353,90KB)
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  
  PDFUchwała.XXVI. zmWPF.2021.2021-01-22.pdf (180,07KB) 
 3. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XXVI.SKARGA.2021.2021-01-20.pdf (211,30KB)
 4. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,
  PDFUchwała.XXVI.Program_Profilaktyki.2021-01-17.pdf (313,74KB)
 5. wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy",
  PDFUchwała.XXVI.BON_ŻŁOBKOWY.2021.2021-01-15.pdf (227,88KB)
 6. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek.
  PDFUchwała.XXVI.PlanPracyKR.2021.2021-01-20.pdf (194,70KB)
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

Rozwita Szafarczyk

Transmisja obrad: http://bip.cisek.pl/2604/1741/transmisja-obrad-rady-gminy-cisek.html