Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2021 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 • Uchwała Nr XXXVI/203/2021 z 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXVI/202/2021 z 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXXV/198/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXV/197/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXXIV/192/2021 z 25 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXIV/191/2021 z 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXXIII/187/2021 z 27 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXIII/186/2021 z 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXXII/185/2021 z 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXII/184/2021 z 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXXI/181/2021 z 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXXI/180/2021 z 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXX/170/2021 z 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXX/169/2021 z 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXIX/162/2021 z 10 maja 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXIX/161/2021 z 10 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXVIII/154/2021 z 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXVIII/153/2021 z 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXVII/147/2021 z 1 marca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXVII/146/2021 z 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXVI/141/2021 z 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXVI/140/2021 z 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXV/134/2020 z 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXV/133/2020 z 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2021 rok.