Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXV.2020

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 28 grudnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXV sesja Rady Gminy.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji.
 4. Przedstawienie informacji Wójta Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie informacji Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie informacji przewodniczących Komisji Rady Gminy Cisek o pracach Komisji.
 7. Procedura uchwalenia budżetu gminy na rok 2021:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej Gminy Cisek na 2021 r.,
  PDFProjekt Budżetu 2021.pdf (775,35KB)
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.,
  PDFUchwała nr 473.2020 Składu Orzekającego RIO Opole.pdf (300,08KB)
 3. odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisek na lata 2021-2026,
  PDFProjekt WPF 2021.pdf (406,40KB)
 4. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFUchwała nr 550.2020 Składu Orzekającego RIO Opole.pdf (312,84KB)
 5. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej,
  PDFUchwała nr 474.2020 Składu Orzekającego RIO Opole.pdf (315,77KB)
 6. odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji,
 7. odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
 8. dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami komisji problemowych,
 9. głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia budżetu gminy Cisek na 2021 rok,
  PDFProjekt Budżetu 2021.pdf (775,35KB)
 2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026,
  PDFProjekt WPF 2021.pdf (406,40KB)
 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w związku z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
  PDFUchwała.XXV.Transport_zbiorowy.2020.2020-12-23.pdf (298,88KB)
 4. zmian do budżetu gminy na 2020 rok,
  PDFUchwała.XXV.ZmBudżetu_Gminy2020.2020-12-22.pdf (720,79KB)
 5. zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok,
  PDFUchwała.XXV.ZmWPF2020.2020-12-22.pdf (266,26KB)
 6. zmiany uchwały Nr XXIII/127/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  PDFUchwała.XXV.Zmiana_pomoc_dla_Powiatu.2020.2020-12-21.pdf (392,03KB).
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk