Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 8/2020

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
8/2020
2 Rodzaj dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi , ochrona powietrza ochrona przed hałasem, ochrona wód,
4 Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża  kruszywa naturalnego „Kobylice III” w zweryfikowanych granicach istniejącego obszaru górniczego „Kobylice Południe 1”  na terenie  Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe" poł. na działkach nr 386/1, 386/2, 396, 402/3, 409/2, 409/7, 409/10, 454, 455, 456/1, 457, 458, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, ark. 2,
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 0047 Kobylice
7 Znak sprawy
IUR.6220.12.2020
8 Dokument wytworzył
Górażdże  Kruszywa Sp. z o.o. 47-316  Chorula ul. Cementowa 1
9 Data dokumentu
14.12.2020 r.
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
http://bip.cisek.pl/4234/1783/obwieszczenie-nr-iur6220122020-wojta-gminy-z-dnia-14-grudnia-2020-r-o-wszczeciu-postepowania-i-wystapieniu-do-organow-wspoldzialajacych.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
14.12.2020 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy