Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 7/2020

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok
7/2020
2 Rodzaj dokumentu
Decyzje
3 Temat dokumentu
Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Decyzja Wójta Gminy Cisek z dnia 03.12.2020 r, znak GK.6131.51.2020 zezwalająca na usunięcie  2 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr DW 427 na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 330/1 obręb Roszowice, gm. Cisek
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo Opolskie, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Gmina Cisek
7 Znak sprawy
GK.6331.51.2020
8 Dokument wytworzył
Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu
03.12.2020 r.
10 Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 159
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 5/2020
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
04.12.2020 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy