Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek

Wójt Gminy Cisek w dniu 7 października 2020 r. wydał Ogłoszenie zmieniające poniższe ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół.
Ogłoszenie o zmianie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 października 2020 roku pod pozycją 540194658-N-2020

Pobierz:
PDFOgłoszenie nr 540194658 o ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (128,48KB)
PDFZmiana i wyjaśnienia SIWZ+zmiana terminu składania ofert.pdf (230,85KB)
PDF02. Cz II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy aktualizacja 07.10.2020.pdf (388,50KB)
DOCX02. Cz II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy aktualizacja 07.10.2020.docx (772,56KB)

<><><><><><><><><><>

Wójt Gminy Cisek wydał OGŁOSZENIE o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek w ramach projektu "Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: RPOP.09.01.01-16-0001/19-00.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 października 2020 roku pod pozycją 590372-N-2020.

Ogłoszenie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz inne wymagane do złożenia ofert pliki zamieszczono poniżej. 

Pobierz:
PDFOgłoszenie o przetargu nr 590372-N-2020 z dnia 2020-10-02.pdf (303,19KB)
PDFSIWZ pomoce dydaktyczne.pdf (291,45KB)
PDF01. Cz I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy.pdf (548,33KB)
DOCX01. Cz I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy.docx (885,87KB)
PDF02. Cz II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy.pdf (388,74KB)
DOCX02. Cz II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy.docx (772,44KB)
PDF03. Cz III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy.pdf (307,08KB)
DOCX03. Cz III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy.docx (753,75KB)
PDF04. Oferta pomoce dydaktyczne.pdf (192,30KB)
PDF05. Oświadczenie dot.spełniania warunków.pdf (190,54KB)
PDF06. Oświadczenie dot.przesł.wykluczenia.pdf (199,96KB)
PDF07. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (167,11KB)
PDF08. Wzór pełnomocnictwa.pdf (167,67KB)
PDF09. Projekt umowy pom dyd Część I.pdf (205,20KB)
PDF09. Projekt umowy pom dyd Część II.pdf (204,68KB)
PDF09. Projekt umowy pom dyd Część III.pdf (205,49KB)