Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek

Wójt Gminy Cisek w dniu 7 października 2020 r. wydał Ogłoszenie zmieniające poniższe ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół.
Ogłoszenie o zmianie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 października 2020 roku pod pozycją 540194658-N-2020

Pobierz:
PDFOgłoszenie nr 540194658 o ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
PDFZmiana i wyjaśnienia SIWZ+zmiana terminu składania ofert.pdf
PDF02. Cz II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy aktualizacja 07.10.2020.pdf
DOCX02. Cz II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy aktualizacja 07.10.2020.docx

<><><><><><><><><><>

Wójt Gminy Cisek wydał OGŁOSZENIE o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek w ramach projektu "Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: RPOP.09.01.01-16-0001/19-00.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 października 2020 roku pod pozycją 590372-N-2020.

Ogłoszenie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz inne wymagane do złożenia ofert pliki zamieszczono poniżej. 

Pobierz:
PDFOgłoszenie o przetargu nr 590372-N-2020 z dnia 2020-10-02.pdf
PDFSIWZ pomoce dydaktyczne.pdf
PDF01. Cz I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy.pdf
DOCX01. Cz I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy.docx
PDF02. Cz II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy.pdf
DOCX02. Cz II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy.docx
PDF03. Cz III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy.pdf
DOCX03. Cz III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy.docx
PDF04. Oferta pomoce dydaktyczne.pdf
PDF05. Oświadczenie dot.spełniania warunków.pdf
PDF06. Oświadczenie dot.przesł.wykluczenia .pdf
PDF07. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf
PDF08. Wzór pełnomocnictwa.pdf
PDF09. Projekt umowy pom dyd Część I.pdf
PDF09. Projekt umowy pom dyd Część II.pdf
PDF09. Projekt umowy pom dyd Część III.pdf