Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXIII.2020

ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam, że dnia 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:    

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja nt. realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.:
  PDFZarządzenie 64.2020 Wójta Gminy Cisek .pdf
  PDFInformacja wyk.budż. za I półrocze 2020.pdf
  PDFInfor. o Wielolet. Prognozie 30.06.2020.pdf
  PDFInformacja GOK Cisek 30.06.2020.pdf
  a) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji dotyczącej przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.,
  PDFOpinia RIO - wykon. budżetu I półrocze 2020r..pdf
  b) przedstawienie opinii komisji stałych rady,
  c) dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu Gminy na 2020 rok,
  PDFUchwała.XXIII.zmBudzetuGm.2020.2020-09-28.pdf
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  PDFUchwała.XXIII.zmWPF.2020.2020-09-28.pdf
  c) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek.
  PDFUchwała.XXIII.SKARGA.2020.2020-09-21.pdf
 9. Zapytania i oświadczenia radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  21-09-2020
  przez: Ines Ziegler
 • opublikowano:
  21-09-2020 21:12
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  29-09-2020 07:23
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 107
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl