Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXIII.2020

ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam, że dnia 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:    

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja nt. realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.:
  PDFZarządzenie 64.2020 Wójta Gminy Cisek.pdf (49,26KB)
  PDFInformacja wyk.budż. za I półrocze 2020.pdf (2,02MB)
  PDFInfor. o Wielolet. Prognozie 30.06.2020.pdf (55,67KB)
  PDFInformacja GOK Cisek 30.06.2020.pdf (95,60KB)
  a) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji dotyczącej przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.,
  PDFOpinia RIO - wykon. budżetu I półrocze 2020r..pdf (158,36KB)
  b) przedstawienie opinii komisji stałych rady,
  c) dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu Gminy na 2020 rok,
  PDFUchwała.XXIII.zmBudzetuGm.2020.2020-09-28.pdf (703,38KB)
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  PDFUchwała.XXIII.zmWPF.2020.2020-09-28.pdf (218,07KB)
  c) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek.
  PDFUchwała.XXIII.SKARGA.2020.2020-09-21.pdf (119,80KB)
 9. Zapytania i oświadczenia radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk