Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXII.2020

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności komisji Rady Gminy Cisek w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020,
  PDFUchwała.XXII.Zm-BUDZETU_Gminy.2020.2020-08-31.pdf (708,57KB)
  b) uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  PDFUchwała.XXII.Zm.WPF.2020.2020-08-31.pdf (216,85KB)
  c) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki fundacji Bartholomaei,
  PDFUchwała.XXII.Fundacja_BARTHOLOMAEI.2020.2020-08-31.pdf (214,92KB)
  d) uchwała w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle,
  PDFUchwała.XXII.AGLOMERACJA_K-K.2020.2020-08-21.pdf (335,84KB)
  e) uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do realizacji projektu pn. Przedszkolaki poznają świat,
  PDFUchwała.XXII.PROJEKT_PRZEDSZKOLAKI.2020.2020-08-31.pdf (247,49KB)
  f) uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku.
  PDFUchwała.XXII.PLAN_PRACY_KR.2020.2020-08-31.pdf (215,13KB)
 8. Zapytania i oświadczenia radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk