Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku 2020/2021

Wójt Gminy Cisek wydał OGŁOSZENIE o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3 sierpnia 2020 roku pod pozycją 569027-N-2020.

Ogłoszenie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz inne wymagane do złożenia ofert pliki zamieszczono poniżej. 

Pobierz:
PDFOgłoszenie nr 569027-N-2020.pdf
PDFSIWZ przewóz.pdf
PDF01. Oferta przewóz.pdf
PDF02. Oświadczenie dot.spełniania warunków.pdf
PDF03. Oświadczenie dot.przesł.wykluczenia .pdf
PDF04. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.pdf
PDF05. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf
PDF06. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.pdf
PDF07. Wykaz narzędzi, wyposażenia.pdf
PDF08. Wzór pełnomocnictwa.pdf
PDF09. Projekt umowy przewóz.pdf
PDF10. Zestawienie tras dowozu 2020.pdf