Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXI.2020

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Przedstawienie informacji przez pełnomocnika firmy TAURON – firmę ELTEL Networks Energetyka S.A. w sprawie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Studzienna – Polska Cerekiew;
  a) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Błażejowice i Łany na terenie gminy Cisek.
  PDFUchwała.XXI.PLAN_ZAGOSPODAROWANIA_3.2020.2020-07-21.pdf (4,59MB)
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności komisji stałych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek w okresie międzysesyjnym.
 8. Przestawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za 2019 rok.
  PDFSprawozdanie OZPS.pdf (2,17MB)
 9. Przedstawienie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
  PDFSprawozdanie z zakresu wspierania rodziny za 2019r.pdf (205,29KB)
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
  PDFSprawozdanie z działalności GOPS Cisek za 2019r.pdf (239,30KB)
 11. Podjęcie uchwał:
  a) Uchwała zmieniająca w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich  pobierania,
  PDFUchwała.XXI.ODPŁATNOŚĆ_USŁUGI.2020.2020-07-20.pdf (225,75KB)
  b) Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
  PDFUchwała.XXI.ODPŁATNOŚĆ_Ośrodek.2020.2020-07-20.pdf (220,68KB)
  c) Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020,
  PDFUchwała.XXI.zmBUDZETu.2020.2020.2020-07-27.pdf (687,36KB)
  d) Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  PDFUchwała.XXI.zmWPF.2020.2020-07-27.pdf (217,24KB)
  e) Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2020/2021,
  PDFUchwała.XXI.PALIWO_OśWIATA.2020.2020-07-20.pdf (206,28KB)
  f) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą „Cisecki bon żłobkowy”,
  PDFUchwała.XXI.BON_ŻŁOBKOWY.2020.2020-07-20.pdf (124,51KB)
  g) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.
  PDFUchwała.XXI.PETYCJA.2020.2020-07-20.pdf (212,42KB)
 12. Zapytania i oświadczenia radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk