Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 4/2020

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 4/2020
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu Decyzja oraz  Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową i zmianą sposobu użytkowania magazynu słomy na oborę dla bydła mięsnego

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0066 Miejsce Odrzańskie
działka nr 314/2 , 298  km. 2 Miejsce Odrzańskie

7 Znak sprawy IUR.6220.1.2020
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 28.02.2020 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/3502/1783/obwieszczenie-wojta-gminy-cisek-z-dnia-28-lutego-2020-roku-w-sprawie-wydania-decyzji-nr-iur622012020.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 2/2019, 3/2019, 6/2019, 3/2020
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.03.2020 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy