Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek

Zawiadomienie

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 24 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się  XVII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XV i XVI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności komisji stałych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w  budżecie Gminy na 2020 rok,
      PDFUchwała.XVII.ZmBUDŻETU.2020.2020-02-19.pdf (708,65KB)
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
      PDFUchwała.XVII.WPF.2020.2020-02-19.pdf (225,97KB)
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2020 roku,
      PDFUchwała.XVII.DotacjaPOWIAT.2020.2020-02-19.pdf (216,28KB)
  d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Cisek na rok szkolny 2019/2020,
      PDFUchwała.XVII.CenaPaliwaSzkoły.2020.2020-02-17.pdf (210,26KB)
  e) wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "Cisecki bon żłobkowy”,
      PDFUchwała.XVII.Cisecki_bon_żłobkowy.2020.2020-02-17.pdf (243,88KB)
  f) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz w zakresie poparcia w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski dotyczącej dokonania pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski,
      PDFUchwała.XVII.PETYCJA.2020.2020-02-18.pdf (219,31KB)
  g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek.
      PDFUchwała.XVII.PlanPracyKR.2020.2020-02-19.pdf (220,76KB)
 8. Zapytania i oświadczenia radnych.
 9. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk