Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2020 roku

Uchwały z dnia 28 grudnia 2020 r. - XXV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXV/139/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety

PDFUchwała.XXV.139.2020.2020-12-28.pdf (134,06KB)

DzUWojOp.gif
XXV/138/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFUchwała.XXV.138.2020.2020-12-28.pdf (138,63KB)

 
XXV/137/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXV.137.2020.2020-12-28.pdf (1,03MB)

 
XXV/136/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

PDFUchwała.XXV.136.2020.2020-12-28.pdf (326,93KB)

DzUWojOp.gif
XXV/135/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w związku z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

PDFUchwała.XXV.135.2020.2020-12-28.pdf (145,55KB)

 
XXV/134/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXV.134.2020.2020-12-28.pdf (1,48MB)

 
XXV/133/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXV.133.2020.2020-12-28.pdf (1,06MB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 23 listopada 2020 r. - XXIV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXIV/132/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla nieruchomości położonych w Błażejowicach i Łanach stanowiących własność Gminy Cisek

PDFUchwała.XXIV.132.2020.2020-11-23.pdf (271,57KB)

 
XXIV/131/2020 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”

PDFUchwała.XXIV.131.2020.2020-11-23.pdf (531,27KB)

 
XXIV/130/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.XXIV.130.2020.2020-11-23.pdf (303,77KB)

DzUWojOp.gif
XXIV/129/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXIV.129.2020.2020-11-23.pdf (1,27MB)

 
XXIV/128/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

PDFUchwała.XXIV.128.2020.2020-11-23.pdf (1,00MB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 28 września 2020 r. - XXIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXIII/127/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFUchwała.XXIII.127.2020.2020-09-28.pdf (114,57KB)

 
XXIII/126/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.XXIII.126.2020.2020-09-28.pdf (210,07KB)

 
XXIII/125/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXIII.125.2020.2020-09-28.pdf (1,02MB)

 
XXIII/124/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

PDFUchwała.XXIII.124.2020.2020-09-28.pdf (599,03KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 31 sierpnia 2020 r. - XXII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXII/123/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XXII.123.2020.2020-08-31.pdf (203,58KB)

 
XXII/122/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do realizacji projektu pn. Przedszkolaki poznają świat

PDFUchwała.XXII.122.2020.2020-08-31.pdf (127,10KB)

 
XXII/121/2020 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle

PDFUchwała.XXII.121.2020.2020-08-31.pdf (227,16KB)

 
XXII/120/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla FUNDATIO SANCTI BARTHOLOMAEI

PDFUchwała.XXII.120.2020.2020-08-31.pdf (114,56KB)

 
XXII/119/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXII.119.2020.2020-08-31.pdf (1,31MB)

 
XXII/118/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

PDFUchwała.XXII.118.2020.2020-08-31.pdf (593,51KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 27 lipca 2020 r. - XXI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXI/117/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do realizacji projektu pn. Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty

PDFUchwała.XXI.117.2020.2020-07-27.pdf (129,81KB)

 
XXI/116/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

PDFUchwała.XXI.116.2020.2020-07-27.pdf (201,58KB)

 
XXI/115/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "Cisecki bon żłobkowy"

PDFUchwała.XXI.115.2020.2020-07-27.pdf (112,25KB)

DzUWojOp.gif
XXI/114/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2020/2021

PDFUchwała.XXI.114.2020.2020-07-27.pdf (106,98KB)

DzUWojOp.gif
XXI/113/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXI.113.2020.2020-07-27.pdf (863,13KB)

 
XXI/112/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

PDFUchwała.XXI.112.2020.2020-07-27.pdf (595,51KB)

DzUWojOp.gif
XXI/111/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

PDFUchwała.XXI.111.2020.2020-07-27.pdf (131,09KB)

DzUWojOp.gif
XXI/110/2020 zmieniająca w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

PDFUchwała.XXI.110.2020.2020-07-27.pdf (128,43KB)

DzUWojOp.gif
XXI/109/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów
geodezyjnych Błażejowice i Łany na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.XXI.109.2020.2020-07-27.pdf (4,41MB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 15 czerwca 2020 r. - XX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XX/108/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami

PDFUchwała.XX.108.2020.2020-06-15.pdf (209,63KB)

 
XX/107/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej)

PDFUchwała.XX.107.2020.2020-06-15.pdf (212,74KB)

 
XX/106/2020 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała.XX.106.2020.2020-06-15.pdf (112,85KB)

 
XX/105/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XX.105.2020.2020-06-15.pdf (1,03MB)

 
XX/104/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

PDFUchwała.XX.104.2020.2020-06-15.pdf (591,55KB)

DzUWojOp.gif
XX/103/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek

PDFUchwała.XX.103.2020.2020-06-15.pdf (110,36KB)

 
XX/102/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

PDFUchwała.XX.102.2020.2020-06-15.pdf (108,81KB)

 
XX/101/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cisek wotum zaufania

PDFUchwała.XX.101.2020.2020-06-15.pdf (103,09KB)

 

 

Uchwały z dnia 30 kwietnia 2020 r. - XIX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XIX/100/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.XIX.100.2020.2020-04-30.pdf (296,59KB)

DzUWojOp.gif
XIX/99/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2020

PDFUchwała.XIX.99.2020.2020-04-30.pdf (299,80KB)

DzUWojOp.gif
XIX/98/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XIX.98.2020.2020-04-30.pdf (4,13MB)

 
XIX/97/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

PDFUchwała.XIX.97.2020.2020-04-30.pdf (602,34KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 2 marca 2020 r. - XVIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XVIII/96/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

PDFUchwała.XVIII.96.2020.2020-03-02.pdf (235,08KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 24 lutego 2020 r. - XVII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XVII/95/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XVII.95.2020.2020-02-24.pdf (211,04KB)

 
XVII/94/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz w zakresie poparcia w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski dotyczącej dokonania pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

PDFUchwała.XVII.94.2020.2020-02-24.pdf (209,27KB)

 
XVII/93/2020 w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "Cisecki bon żłobkowy"

PDFUchwała.XVII.93.2020.2020-02-24.pdf (232,67KB)

DzUWojOp.gif
XVII/92/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2019/2020

PDFUchwała.XVII.92.2020.2020-02-24.pdf (108,13KB)

DzUWojOp.gif
XVII/91/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie
prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2020 roku

PDFUchwała.XVII.91.2020.2020-02-24.pdf (113,92KB)

 
XVII/90/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XVII.90.2020.2020-02-24.pdf (888,77KB)

 
XVII/89/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

PDFUchwała.XVII.89.2020.2020-02-24.pdf (590,32KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 29 stycznia 2020 r. - XVI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XVI/88/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w związku z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 

PDFUchwała.XVI.88.2020.2020-01-29.pdf (106,20KB)