Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2020 roku

Uchwały z dnia 27 lipca 2020 r. - XXI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXI/117/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do realizacji projektu pn. Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty

PDFUchwała.XXI.117.2020.2020-07-27.pdf

 
XXI/116/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

PDFUchwała.XXI.116.2020.2020-07-27.pdf

 
XXI/115/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "Cisecki bon żłobkowy"

PDFUchwała.XXI.115.2020.2020-07-27.pdf

DzUWojOp.gif
XXI/114/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2020/2021

PDFUchwała.XXI.114.2020.2020-07-27.pdf

DzUWojOp.gif
XXI/113/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXI.113.2020.2020-07-27.pdf

 
XXI/112/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

PDFUchwała.XXI.112.2020.2020-07-27.pdf

DzUWojOp.gif
XXI/111/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

PDFUchwała.XXI.111.2020.2020-07-27.pdf

DzUWojOp.gif
XXI/110/2020 zmieniająca w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

PDFUchwała.XXI.110.2020.2020-07-27.pdf

DzUWojOp.gif
XXI/109/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów
geodezyjnych Błażejowice i Łany na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.XXI.109.2020.2020-07-27.pdf

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 15 czerwca 2020 r. - XX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XX/108/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami

PDFUchwała.XX.108.2020.2020-06-15.pdf

 
XX/107/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej)

PDFUchwała.XX.107.2020.2020-06-15.pdf

 
XX/106/2020 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała.XX.106.2020.2020-06-15.pdf

 
XX/105/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XX.105.2020.2020-06-15 .pdf

 
XX/104/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

PDFUchwała.XX.104.2020.2020-06-15.pdf

DzUWojOp.gif
XX/103/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek

PDFUchwała.XX.103.2020.2020-06-15.pdf

 
XX/102/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

PDFUchwała.XX.102.2020.2020-06-15.pdf

 
XX/101/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cisek wotum zaufania

PDFUchwała.XX.101.2020.2020-06-15.pdf

 

 

Uchwały z dnia 30 kwietnia 2020 r. - XIX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XIX/100/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.XIX.100.2020.2020-04-30.pdf

DzUWojOp.gif
XIX/99/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2020

PDFUchwała.XIX.99.2020.2020-04-30.pdf

DzUWojOp.gif
XIX/98/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XIX.98.2020.2020-04-30 .pdf

 
XIX/97/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

PDFUchwała.XIX.97.2020.2020-04-30.pdf

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 2 marca 2020 r. - XVIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XVIII/96/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

PDFUchwała.XVIII.96.2020.2020-03-02.pdf

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 24 lutego 2020 r. - XVII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XVII/95/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XVII.95.2020.2020-02-24.pdf

 
XVII/94/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz w zakresie poparcia w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski dotyczącej dokonania pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

PDFUchwała.XVII.94.2020.2020-02-24.pdf

 
XVII/93/2020 w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "Cisecki bon żłobkowy"

PDFUchwała.XVII.93.2020.2020-02-24.pdf

DzUWojOp.gif
XVII/92/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2019/2020

PDFUchwała.XVII.92.2020.2020-02-24.pdf

DzUWojOp.gif
XVII/91/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie
prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2020 roku

PDFUchwała.XVII.91.2020.2020-02-24.pdf

 
XVII/90/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XVII.90.2020.2020-02-24.pdf

 
XVII/89/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok

PDFUchwała.XVII.89.2020.2020-02-24.pdf

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 29 stycznia 2020 r. - XVI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XVI/88/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w związku z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 

PDFUchwała.XVI.88.2020.2020-01-29.pdf

 
Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2020
  przez: Ines Ziegler
 • opublikowano:
  11-02-2020 13:44
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  10-08-2020 10:35
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 448
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl