Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców. W okresie od 4 marca do 18 marca 2020 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.

W dniu 1 kwietnia 2020 r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a do 8 kwietnia 2020 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. W dniu 15 kwietnia 2020 r. komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 6 maja do 15 czerwca 2020 roku.

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

1) kandydat zamieszkuje na terenie gminy Cisek – 10 pkt; 
2) rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w wybranej szkole – 8 pkt;
3) niepełnoprawność kandydata – 6 pkt; 
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 4 pkt. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

Pobierz:
PDFZarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Cisek z dnia 28 stycznia 2020 roku.pdf (856,16KB)
PDFUchwała nr XXIV.147.2017 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych.pdf (107,26KB)