Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - SPORT

Zarządzenie Nr 3/2020
Wójta Gminy Cisek

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Na postawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tytuł zadania – Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, które wykonywane będzie przez:

 1. Ludowy Zespół Sportowy „RUCH” STEBLÓW,
  wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania – 13.000,00 zł.
 2. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim,
  wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania – 5.000,00 zł.
 3. Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”, z siedzibą w Cisku,
  wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania –  41.500,00 zł.
 4. Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA 1900” ŁANY,
  wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania –  30.000,00 zł.
 5. Towarzystwo Promocji i Rozwoju wsi Cisek – CISEK 2000,
  wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania – 7.500,00 zł.
 6. Uczniowski Klub Sportowy „UKS Cisek”,
  wysokość dotacji na powierzenie realizacji zadania – 3.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko