Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 3/2020

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 3/2020
2 Rodzaj dokumentu Zawiadomienie
3 Temat dokumentu Ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się  z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej dla   przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową i zmianą sposobu użytkowania magazynu słomy na oborę dla bydła mięsnego

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0066 Miejsce Odrzańskie
działka nr 314/2 , 298  km. 2 Miejsce Odrzańskie

7 Znak sprawy IUR.6220.1.2020
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 22.01.2020 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/3426/1783/zawiadomienie-nr-iur622012020-wojta-gminy-cisek-w-sprawie-mozliwosci-zapoznania-sie-z-aktami-sprawy-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 2/2019, 3/2019, 6/2019
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.01.2020 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy