Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2020 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 • Uchwała Nr XXIV/137/2020 z 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXIV/136/2020 z 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XXIV/129/2020 z 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXIV/128/2020 z 23 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XXIII/125/2020 z 28 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXIII/124/2020 z 28 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XXII/119/2020 z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXII/118/2020 z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XXI/113/2020 z 27 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXI/112/2020 z 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XX/105/2020 z 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XX/104/2020 z 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XIX/98/2020 z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XIX/97/2020 z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XVIII/96/2020 z 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
   
 • Uchwała Nr XVII/90/2020 z 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XVII/89/2020 z 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
   
 • Uchwała Nr XV/82/2019 z 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XV/81/2019 z 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2020 rok.