Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2020 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 • Uchwała Nr XXIII/125/2020 z 28 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXIII/124/2020 z 28 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XXII/119/2020 z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXII/118/2020 z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XXI/113/2020 z 27 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XXI/112/2020 z 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XX/105/2020 z 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XX/104/2020 z 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XIX/98/2020 z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XIX/97/2020 z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XVIII/96/2020 z 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
   
 • Uchwała Nr XVII/90/2020 z 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XVII/89/2020 z 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok.
   
 • Uchwała Nr XV/82/2019 z 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 • Uchwała Nr XV/81/2019 z 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2020 rok.
Metryczka
 • wytworzono:
  20-12-2019
  przez: Alina Hanisz - Skarbnik Gminy
 • opublikowano:
  20-12-2019 10:00
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  02-10-2020 09:25
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 671
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl