Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje część I roboczą i część II uroczystą:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji. 
 4. Procedura uchwalenia budżetu gminy na rok 2020:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c) odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  e) odczytanie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Cisek na rok 2020, 
  f) odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji,
  g) odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
  h) dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami komisji problemowych,
  i) głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  a) uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok,
  b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  c) zmian do budżetu gminy na 2019 rok,
  d) zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok,
  e) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
      PDFUchwała.XV.PETYCJA_3.2019.2019-12-05.pdf (203,69KB)
 6. Zapytania i oświadczenia radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Uroczysta II część Sesji Rady Gminy Cisek odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku o godz.13.00, gdzie przewiduje się: 

 1. Przedstawienie informacji Wójta Gminy nt podsumowania roku 2019.
 2. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy oraz zaproszonych gości. 

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk