Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 25 listopada 2019 roku (poniedziałek)   o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się  XIV sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w  budżecie Gminy na 2019 roku,
     PDFUchwała.XIV.ZmBudżet.2019.2019-11-20.pdf (460,78KB)
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
     PDFUchwała.XIV.WPF.2019.2019-11-20.pdf (220,40KB)
  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek,
      PDFUchwała.XIV.STAWKI_PODATKU.2019.2019-11-07.pdf (215,41KB)
  d) zmiany Statutu Gminy Cisek.
      PDFUchwała.XIV.ZmianaSTATUTU.2019.2019-11-13.pdf (559,53KB)
 7. Zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk