Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 6/2019

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 6/2019
2 Rodzaj dokumentu Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
3 Temat dokumentu Ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu Zawiadomienie o złożeniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową i zmianą sposobu użytkowania magazynu słomy na oborę dla bydła mięsnego

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0066 Miejsce Odrzańskie
działka nr 314/2 , 298  km. 2 Miejsce Odrzańskie

7 Znak sprawy IUR.6220.6.2019
8 Dokument wytworzył

ECOPLAN Ryszard Kowlaczyk
45-010 Opole ul. Szpitalna 3/9

9 Data dokumentu 10.10.2019 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/3283/1750/zawiadomienie-nr-iur622062019-wojta-gminy-o-przystapieniu-do-przeprowadzenia-oceny-oddzialywania-na-srodowisko.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 2/2019, 3/2019
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.10.2019 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy