Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek

BRG .0002.XII..2019

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 23 września  2019 r.(poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:           

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy.
  PDFProjekt protokołu z IX sesji Rady Gminy Cisek.pdf (591,72KB)
 4. Przyjecie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy.
  PDFProjekt protokołu z X sesji Rady Gminy Cisek.pdf (399,50KB)
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy.
  PDFProjekt protokołu z XI sesji Rady Gminy Cisek.pdf (313,07KB) 
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie od kwietnia do września 2019 r.
 9. Informacja Wójta Gminy nt. realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.:
  Zarządzenie nr 67 Wójta Gminy Cisek z 26 sierpnia 2019 roku
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisek za I półrocze 2019 roku
  a) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji dotyczącej przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.
  PDFUchwała RIO nr 343 z 2 września 2019 roku.pdf (84,45KB)
  b) przedstawienie opinii komisji stałych rady,
  c) dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał:
  a) zmian do budżetu Gminy na 2019,
  PDFUchwała.XII.ZmBudżetu.2019.2019-09-23.pdf (453,15KB)
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  PDFUchwała.XII.zmWPF.2019.2019-09-23.pdf (216,22KB)
  c) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
  PDFUchwała.PETYCJA.2019-09-16.pdf (201,60KB)
  d) przekazania do zaopiniowania przez organ regulacyjny, projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cisek,
  PDFUchwała.Opinia_Projektu_Regulaminu.2019-09-16.pdf (239,18KB)
  e) zatwierdzenia  planu pracy komisji rewizyjnej,
  PDFUchwała.PLAN_KR.2019-09-16.pdf (204,43KB)
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek,
  PDFUchwała.Projekt_Regulaminu_Wynagradzania.2019-09-18.pdf (210,01KB)
 11. Zapytania i oświadczenia radnych.
 12. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk